Använder du Internet Explorer?
Valid XHTML 1.0!

Debugkort

Det här är ett sidoprojekt till min andra robotbil Wheeler, som dock aldrig blev färdig.

För att kunna debugga Wheeler behövde jag ett debugkort så jag byggde ett enkelt kort med 4 bargraph-displayer och en expansionsport som jag använde till att koppla in några lysdioder. Anledningen till bargraph-displayerna var främst att jag ville kunna visualisera vad fotosensorerna på robotbilen gav för utslag.

Alltsammans styrs av en PIC16F84-processor via seriell kommunikation på två pinnar. Om man vill skulle man kunna använda expansionsporten till att koppla in t.ex. en display, men jag nöjde mig med några lysdioder.

Debugkortet är fullt funktionellt och det var väldigt användbart. Trots det blev Wheeler aldrig färdig. Det som saknas är, om jag minns rätt, korrekt pulsning av motorerna samt styrsystemet (mjukvarumässigt). Sen är det möjligt att man måste trixa lite med drivsteget till motorerna också rent hårdvarumässigt. Annars är det bara att göra klart ett kretskort och montera på själva robotbilen, som precis som den första (BWP) är gjord i lego.

Här finns all kod till debugkortet och wheeler, och här finns kretskortslayout m.m.