Använder du Internet Explorer?
Valid XHTML 1.0!

Chaos

Mitt specialarbete från gymnasiet. Projektet handlade om kaos och fraktaler, och resultatet blev en skriftlig rapport och ett program i skrivet i Turbo Pascal.

Här finns en länk till programmet, rapporten är inte intressant att lägga upp, och jag har dessutom inte kvar den i sitt slutliga utförande.

P.g.a. av en otäck bug i Borland/Turbo Pascal 7, så går programmet tyvärr inte att köra på en snabb dator utan att först patchas om.

Ladda ner programmet TPPatch från http://www.brain.uni-freiburg.de/ ~klaus/pascal/runerr200/index.html (eller lokalt här), och kör "tppatch chaos.exe" så kommer programmet att gå att köra igen.

Om fraktaler låter intressant, så ta en titt på min sida för mjsetexplorer.

Bilder från programmet

Populationsstudier

Populationsdiagram med tillväxtfaktor 3.5, 4-periodicitet. Studie av hur populationsstorleken efter 0-15 iterationer påverkas av tillväxthastigheten. Bifurkationsdiagram Bifurkationsdiagram, zoom

Mandelbrot- och Juliamängder

Mandelbrotmängd Många små juliamängder som tillsammans bildar mandelbrotmängden. Likheter mellan juliamängder och inzoomade mandelbrotmängder.

"Polär"-mandelbrot

Polär-mandelbrotmängd Kombination av polär och normal mandelbrotmängd.

Studie av z=z²+c

Studie av z=z²+c
Studie av z=z²+c