Använder du Internet Explorer?
Valid XHTML 1.0!

Examensarbete

Generell mallstyrd publicering / Generic template-driven publishing

Mitt exjobb som jag gjorde tillsammans med Anders Stedtlund på Intentia R&D AB. Exjobbet handlar om att undersöka hur man utifrån data lagrad i ett content management-system kan välja ut, strukturera och presentera information på ett generellt sätt. Nedan följer sammanfattningen direkt från exjobbsrapporten:

"Syftet med exjobbet har varit att undersäka möjligheterna att från ostrukturerad information lagrad i et "Content management"-system, strukturera denna information och skapa olika publikationer utifrån den strukturerade informationen.

Resultatet av exjobbet är ett system för att, generellt och automatiskt, generera publikationer i en mängd olika format, samt en testimplementation av detta system som är kapabelt att generera webkataloger. Användningen av den här typen av system kan bespara många företag mycket tid och pengar som idag går till skapande och underhåll av diverse publikationer."

Exjobbsnummer (ISRN): LITH-IDA-EX--04/107--SE

Elektronisk version: http://www.ep.liu.se/exjobb/ida/2004/dd-d/107/