Använder du Internet Explorer?
Valid XHTML 1.0!

Soaring Dragon - Potential Dragon

Soaring Dragon - Potential Dragon

En bild från 2003 som så mycket annat började som några odefinierade streck som växte ut allt mer. Det är intressant att jag inte insåg symboliken förrän bilden var färdig. Jag hade först inte tänkt förklara mitt sätt att se på bilden, men här kommer min tolkning ändå:

Draken svävar högt i skyn och sprutar eld för att visa den potentiella draken (som bara är en odefinierad form och flyger mycket längre ner) vad den kan uppnå. Skulle man se bilden från den potentialla drakens perspektiv skulle allt vara helt annorlunda - det mesta skulle vara mörkt, dimmigt och otydligt. Högt över sig kan den ana en annan varelse som försöker hjälpa den, men inte mycket mer än så.

Draken är i och för sig inte heller fulländad, det är därför den flyger och strävar ännu högre. Draken är också en "potentiell drake".